AFET YÖNETİMİNDE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ ROLÜ VE ÖNEMİ

Teknolojinin hızla değiştiği bir çağda yaşıyoruz. Başta iletişim alanı olmak üzere birçokalanda yaşanan teknolojik ilerlemeler insanların hayatını kolaylaştırsa da, ne zaman nerede neşekilde ortaya çıkacağı bilinmeyen doğal afetler karşısında insanoğlunun yetersizliği halendevam etmektedir. Diğer yandan ihmal, dikkatsizlik, kaza ve sabotaj gibi nedenlerle ortayaçıkan insan kaynaklı afetlerin de son dönemde arttığı gözlenmektedir. Gelinen bu nokta,afetlerin farklı […]

AFET YÖNETİMİNDE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ ROLÜ VE ÖNEMİ Read More »