Seminer ve Konferanslar

Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim ALTAN’ ın katılımıyla “Afetlerde Psiko-sosyal Destek Uygulamaları” konulu geniş katılımlı program başta olmak üzere çeşitli tarihlerde farklı illerde gerçekleştirilen seminer ve konferanslardan bazıları şunlardır: