Sosyal Medya Çalışmaları

Daha geniş kitlelere ulaşmak amacıyla çoğunluğu değişik illerde üniversitelerde okuyan genç gönüllülerimizden oluşan sosyal medya ekibi kurulmuş, sokak röportajları ve sosyal medya paylaşımları ile farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.