Misyon, Vizyon, Temel Değerler

Başta üye ve gönüllülerimiz olmak üzere, toplumun tüm kesimlerine hitap edecek bir çalışma ve faaliyet sistemi ortaya koymak amacıyla olarak 28 – 30 Haziran’da Ankara Kızılcahamam’da “SİSAD Stratejik Plan Çalıştayı” düzenlemiştir. Çalıştaya önceden belirlenen; il temsilcilerimiz, paydaş STK temsilcileri, AFAD uzmanı, akademisyenler, doktorlar, itfaiye personeli, mühendisler, eğitimciler ve hukukçular katılmıştır. Çalıştay da yapılan çalışmalar değerlendirilmiş, derneğimizin zayıf ve güçlü yönleri analiz edilmiş, öncelikli olarak yapılması gerekenler belirlenmiştir. Paydaş kuruluşlar tespit edilerek “SİSAD’ tan beklentileri ve tavsiyeleri” sorulmuştur. Elde edilen çıktılar ve geri dönüşler ışığında stratejik plan hazırlanmıştır.

Yapılan bu çalışma ile önlem alma ve zarar azaltma kültürünü toplum içinde geliştirmek, eğitim faaliyetlerini hızlandırmak, modern teknoloji ve iletişim imkânlarından yararlanmak, paydaş kurum ve kuruluşlarla işbirliklerini geliştirerek bu alanda öncü olmak hedeflenmektedir.

Yapılan çalıştay neticesinde derneğimizin misyon – vizyon ve temel değerleri şu şekilde ortaya konulmuştur:

Misyonumuz

SİSAD, sivil savunma alanında bilinçli ve hazır bir toplum oluşması için çalışır.

Vizyonumuz

Uluslararası saygınlıkta, özgün, öncü ve etkin bir sivil savunma kuruluş olmaktır.

Temel Değerlerimiz

Güvenilir, Bilimsel, Değerlerine bağlı, Bağımsız, Daima hazır, İnsani,Dayanışmacı.