Eğitimler

İl temsilcilikleri vasıtasıyla bu güne kadar başta üye ve gönüllülerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımıza yönelik ilk yardım, temel afet bilinci, hafif arama kurtarma, temel yangın, deprem simülasyon, iletişim ve KBRN eğitimlerini içeren çok sayıda eğitim programları yapılmıştır. Yapılan faaliyetlerden bazıları şunlardır: